GRATIS BYBELSTUDIE GIDSE:
 Alle Studiegidse

Die Tien Gebooie

In ons gratis studiegids sal u die volgende ontdek:

1/2 Steps Complete
GRATIS GIDS:

Die Tien Gebooie

Voer u besonderhede in om 'n e-pos met die aflaai skakel te ontvang.
Kry Jou Gratis Gids
Die Tien Gebooie

Die Tien Gebooie

Verkorte lys, met tradisionele nommering

 1. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.

 2. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.

 3. Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.

 4. Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig.

 5. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee.

 6. Jy mag nie doodslaan nie.

 7. Jy mag nie egbreek nie.

 8. Jy mag nie steel nie.

 9. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.

 10. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.

 


Die Tien Gebooie

EKSODUS 20:2-17

Afrikaans Bible -[version: 1953]

 1. Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.

  “Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.

 2. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.

 3. Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.

 4. Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; 10 maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie—jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. 11 Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.

 5. 12 Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee.

 6. 13 Jy mag nie doodslaan nie.

 7. 14 Jy mag nie egbreek nie.

 8. 15 Jy mag nie steel nie.

 9. 16 Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.

 10. 17 Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.

Die Tien Gebooie

DEUTERONOMIUM 5:6-21

Afrikaans Bible -[version: 1953]

 1. Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.

  Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.

 2. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; 10 en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.

 3. 11 Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.

 4. 12 Onderhou die sabbatdag, dat jy dit heilig soos die HERE jou God jou beveel het. 13 Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; 14 maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie—jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie; sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. 15 En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland ‘n slaaf was, en die HERE jou God jou daarvandaan uitgelei het deur ‘n sterke hand en ‘n uitgestrekte arm; daarom het die HERE jou God jou beveel om die sabbatdag te hou.

 5. 16 Eer jou vader en jou moeder soos die HERE jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die HERE jou God aan jou gee.

 6. 17 Jy mag nie doodslaan nie.

 7. 18 En jy mag nie egbreek nie.

 8. 19 En jy mag nie steel nie.

 9. 20 En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.

 10. 21 En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie; en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie—na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.


Sommige mense beskou dit slegs as 'voorstelle', terwyl ander probeer om ten minste sommige daarvan te beoefen. Baie min beskou hierdie gebooie vir wat dit werklik is — ons liefdevolle Skepper se geskenk aan die mensdom.

Die 10 Gebooie is ontwerp om ons, ons gesinne en gemeenskappe te beskerm. As hulle goed verstaan ​​word, is hulle nie net van toepassing op die hedendaagse wêreld nie, maar kan ook die manier waarop ons dink en hoe ons die probleme en die moeilikheid van die lewens benader en verander. Ons gratis boekie, Die Tien Gebooie, bied 'n duidelike oorsig van die wet en wys die geldigheid daarvan in ons daaglikse lewe uit.

Wat is in die gids

Image is not available

Baie godsdienstige mense aanvaar die idee om ander soos hulself
lief te h  maar bly salig onbewus van hoe die Bybel liefde definieer. As
gevolg hiervan verstaan hulle nie die noodsaaklikheid om die Bybelse
beginsels wat die sukses of mislukking van hul verhoudings bepaal, in
die praktyk toe te pas nie.

Die Eerste Gebod
Image is not available

"Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie."
Die vestiging, ontwikkeling en instandhouding van daardie persoonlike verhouding met die ware en lewende God is die belangrikste verbintenis wat ons ooit kan maak. Dit is die primêre fokus van die eerste van die gebooie.

Die Tweede Gebod
Image is not available

"Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.' Die tweede gebod gaan na die kern van ons verhouding met ons Skepper. Wat is die regte manier om die enigste ware God te aanbid?

Die Derde Gebod:
Image is not available

"Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie." Die gebruik van God se naam op 'n vernederende of oneerbiedige manier spreek 'n houding uit van minagting van die verhouding wat ons met Hom moet hê. Om 'n verhouding met God te hê, vra dat ons Hom akkuraat, opreg en met respek verteenwoordig.

Die Vierde Gebod
Image is not available

"Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. Die vierde gebod, ter herinnering aan die Sabbat, sluit die gedeelte van die gebooie af wat spesifiek help om 'n behoorlike verhouding met God te definieer - hoe ons Hom moet liefhê, aanbid en met ons moet verband hou. Dit verklaar waarom en wanneer ons op die sewende dag spesiale tyd moet neem om nader aan ons Skepper te kom.

Die Vyfde Gebod
Image is not available

"Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee." Die belangrikste fokus van die vyfde gebod is die belangrikheid daarvan om ander te leer respekteer terwyl ons nog kinders is.

Die Sesde Gebod
Image is not available

"Jy mag nie doodslaan nie." Wie besit die gesag om mens se lewe te neem? Wie het die reg om daardie besluit te neem? Die klem in die sesde gebod val op die woord jy. Jy mag nie moor nie! U moenie doelbewus of in die woede van die oomblik doodslaan nie.

Die Sewende Gebod
Image is not available

"Jy mag nie egbreuk nie." Tensy die natuurlike begeertes wat ons na lede van die ander geslag lok, uitsluitlik na 'n liefdevolle huweliksverhouding gekanaliseer word, kan die versoeking om seksueel onsedelik te wees, ons selfbeheersing maklik oorweldig. Hierdie swakheid is die fokus van die Sewende Gebod.

Die Agtste Gebod
Image is not available

"Jy mag nie steel nie." Die agtste gebod beskerm elkeen se reg om wettig eiendom te verkry en te besit. God wil hê dat dié reg geëer en beskerm word.

Die Negende Gebod
Image is not available

"Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.." Hoe belangrik is die waarheid? Om die negende gebod ten volle te waardeer, moet ons besef hoe belangrik die waarheid vir God is.

Die Tiende Gebod
Image is not available

"Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie." Die laaste van die gebooie - teen begeerte - is direk gerig op die hart en verstand van elke mens. In die verbod op begeerte definieer dit nie soseer wat ons moet doen nie, maar hoe ons moet dink. Dit vra ons om diep in onsself te kyk om aan die binnekant te sien wat ons is.

Image is not available

Maak dit saak of ons die gebooie gehoorsaam? Sou dit nie wonderlik wees as ons Jesus Christus kon vra of die onderhouding van die gebooie nog nodig is nie, veral om die ewige lewe te ontvang?

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
Kry Jou Gratis Gids

Related Items

Leave a comment

You are commenting as guest.
UCGia

Get Your Free Subscription to Beyond Today Magazine

Beyond Today magazine is available to you at no cost whatsoeverPlease provide your details below.