Leringe


"En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julie vrymaak."

Jesus Christus — Johannes 8:32

Wat leer die Bybel oor die lewe se belangrikste, fundamentele onderwerpe? Wat is die onderliggende waarhede oor ons menslike natuur, God en Sy plan vir die mensdom?

Die titels in hierdie afdeling gee die antwoorde op hierdie, en ander vrae, watvervat word in die Woord van God. Talle artikels, preke en tydskrifuitgawes word ook maklik op ons webwerf gevind, elkeen ontwerp om te help om die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid.  Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel” Kolossense 1:26-28

 

Waarom Is U Gebore?

Waarom Is U Gebore?

Waarom bestaan ​​u? Wat is u bestemming? Is daar 'n rede, 'n doel, vir die menslike lewe? Hierdie vrae het die grootste denkers en filosowe deur die eeue verbyster.

Hemel en Hel

Hemel en Hel
Wat Leer die Bybel Werklik?

Groot getalle van die wêreld se bevolking deur die eeue het nog nooit die geleentheid gehad om opreg te berou en Christus aan te neem bloot vanweë hul woonplek nie. Sou dit regverdig en reg wees dat God hulle dieselfde straf sal oplê as wat Hy sal gee aan diegene wat Hom verwerp en hulself as vyande maak?

Kom saam met ons op reis deur die geskiedenisbladsye en u Bybel.

Die Nuwe Verbond

Die Nuwe Verbond
Skaf dit God se Wet af?

Die geloof dat die Nuwe Verbond die wet van God vernietig, is al lank 'n gewilde leer in tradisionele Christendom. Hierdie gratis 171-bladsy boekie ondersoek hierdie vraag deeglik.

Ons boekie beskryf hoe God se verbonde die verhouding openbaar wat Hy met elke mens wil vestig. Bestel vandag nog u gratis kopie, of lees dit nou aanlyn!

Die Fundamentele Geloofstellings van die United Church of God

Die Fundamentele Geloofstellings van die United Church of God

In hierdie gids word 'n opsomming van elke geloof uit die Grondwet van die Verenigde Kerk van God, 'n Internasionale Vereniging, uiteengesit, en dan word elkeen van hierdie oortuigings uiteengesit en uitgebrei. Bykomende boekies oor hierdie onderwerpe is gratis beskikbaar.

Grace?

What Does the Bible Teach About
Grace?

Few things could be more important to our relationship with God than a true biblical understanding of grace! Be sure to read this eye-opening study guide to discover the real biblical meaning of grace!<

Is There Really a Devil?

Is There Really a Devil?

The Bible reveals much about an unseen power that works behind the scenes, shaping our world to its will and agenda. Are you being taken in?
In this study guide you will discover the real source behind so many of the world's problems. Learn about the being who is determined to bend your thinking to his own. — "My kingdom is not of this world" (John 18:36).

Rein en Onrein Diere

Wat Leer die Bybel oor
Rein en Onrein Diere

Is alle soorte dierevleis geskik vir kos? Het God sekere diere ontwerp om geëet te word en ander om nie geëet te word nie? Is Christene vry om enige soort kos te eet, en die instruksies van die Bybel te ignoreer? Leer die verrassende antwoorde—en die wetenskap agter hulle—in hierdie boekie.

The Church Jesus Built

The Church Jesus Built

". . . I write so that you may know how you ought to conduct yourself in . . . the church of the living God, the pillar and ground of the truth" (1 Timothy 3:15). In this booklet we examine the fruits Jesus and His apostles said would identify His Church. We look at the contrasting fruits that identify those who are influenced by a different spirit and preach a different gospel. We will learn, not from human tradition or opinion but directly from God's Word, how we can distinguish "the church of the living God" (1 Timothy 3:15) from those who follow "false prophets" in sheep's clothing.

The Gospel of the Kingdom

The Gospel of the Kingdom
Bible Study Guide

"Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, 'The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel'" (Mark 1:14, 15). "The gospel of the Kingdom of God" is the message Jesus Christ instructs His followers to believe. This booklet will help you understand and believe this wonderful good news Jesus Christ announced to humanity!

The Rapture vs. The Bible

The Rapture vs. The Bible

Christians all over the world are looking for a sudden rescue - a Rapture - to save them from the coming time of trouble. But does this Rapture teaching come from the Bible?

The Rich Man and Lazarus

The Truth About
The Rich Man and Lazarus

What should we learn from Jesus' parable of the Rich Man and Lazarus?

This is the United Church of God

This is the United Church of God

The mission of the United Church of God is to proclaim to the world the little understood gospel taught by Jesus Christ—the good news of the coming Kingdom of God—and to prepare a people for that Kingdom. This message not only offers great hope for all of humanity but encompasses the purpose of human existence--why we are here and where our world is headed. In this booklet we outline the mission and key activities of the United Church of God, an International Association, and the beliefs that drive them.

Tithing?

What Does the Bible Teach About
Tithing?

Does tithing teach timeless principles and lessons even in today's modern world? How many tithes are mentioned in the Bible? What are the purposes for the tithes? This booklet will help you understand God's perspective on this vital issue.

UCGia

Get Your Free Subscription to Beyond Today Magazine

Beyond Today magazine is available to you at no cost whatsoeverPlease provide your details below.