Profesie


“Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie; wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen (Jesaja 46:9-10)

Wêreldgebeure kan met die eerste oogopslag na 'n deurmekaar, chaotiese gemors lyk - maar dikwels het hulle hul wortels in Bybelse profesieë. Hier vind jy die nuus, die verlede en die hede, met 'n Bybels-gesinde fokus.Sewe Profetiese Tekens Voor Jesus Terugkeer

Sewe Profetiese Tekens Voor Jesus Terugkeer

Hierdie sewe profesieë, sommige vervul en sommige onvervuld, moet waar word voordat Jesus Christus terugkeer aarde toe. Vir die eerste keer in die geskiedenis is elkeen moontlik. Sal hierdie geslag Jesus se wederkoms sien?

Die Troon van Brittanje

Die Troon van Brittanje
Die Bybelse oorsprong en toekoms

Die grootste en mees blywende dinastie in wêreldgeskiedenis toon tekens van vergaan. Maar sal dit? Om die toekoms van die Britse koninklike familie te verstaan, moet ons ondersoek hoe die monargie begin het - en waarom.

Die Verenigde State van Amerika en Brittanje in Bybel Profesie

Die Verenigde State van Amerika en Brittanje in Bybel Profesie

Waarheen is ons oppad? Is daar hoop vir die toekoms? Gaan jy veilig wees? Die bybel het die antwoorde...

Leef Ons in die Tyd van die Einde?

Leef Ons in die Tyd van die Einde?

Waarheen is ons oppad? Is daar hoop vir die toekoms? Gaan jy veilig wees? Die bybel het die antwoorde...

The Final Superpower

The Final Superpower

Bible prophecy reveals one more wordly superpower before the return of Jesus Christ, that will rule with force and ferocity like none before. Its fall will come when Jesus Christ returns to establish the Kingdom of God—the final superpower the world will ever see.

Christ's Reign on Earth

Christ's Reign on Earth
What It Will Be Like

Just as He promised, Jesus Christ is returning soon. When He comes He will replace the human governments of the world with His own Kingdom of peace and joy. Find out what Jesus' reign on earth will look like and how you can be there to see it.

Openbaring Word Onthul

Die Boek
Openbaring Word Onthul

Baie mense glo dat die boek van Openbaring net slegte nuus is. Alhoewel dit openbaar waar ons optrede en besluite ons sal neem, wys dit ook hoe die mensdom uiteindelik 'n wêreld van vrede sal ervaar. Is die boek van Openbaring vandag relevant? Is dit vir ons moontlik om dit te verstaan? Kan ons weet aan wie dit geskryf is en hoekom? Wat is die betekenis van die geheimsinnige simbole? Sodra jy die boodskap van Openbaring begryp, sal jy ook sien dat dit die merkwaardigste boodskap van hoop bevat wat ooit geskryf is. Die fundamentele boodskap daarvan is duidelik en die gevolgtrekking daarvan is seker.

The Horsemen of Revelation

The Horsemen of Revelation

The "four horsemen of the Apocalypse" - this latter term being the Greek name for the book of Revelation - have intrigued Bible readers for centuries. What do they represent? The implications for mankind are staggering.

The Middle East In Bible Prophecy

The Middle East In Bible Prophecy

Explains the causes of conflict in this volatile region, between Arab and Jew, and between Eastern and Western cultures. It deals not only with the past and present but with the future as prophesied by inspired writers more than 2000 years ago. Present conflicts cannot be understood without putting them into their historical context and recognising the modern influences fanning those historical flames.

Who Is the Antichrist?

Who Is the Antichrist?

Bible prophecy of the end time talks about this mysterious figure. Is he the one identified as the "man of sin" and the "false prophet"? Or is there more to the story than that? The answer is deeply personal and forces Christians to examine the very core of their relationship with Jesus Christ.

You Can Understand Bible Prophecy

You Can Understand Bible Prophecy

How will the world finally find peace? What will happen before that finally comes to pass? The Bible reveals many details about end-time events and the major trends that will lead up to Jesus Christ's return. Read this featured booklet to learn the answers.

UCGia

Get Your Free Subscription to Beyond Today Magazine

Beyond Today magazine is available to you at no cost whatsoeverPlease provide your details below.